Images

DOANH NGHIỆP VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI


“Nhân chi sơ tính bổn thiện”, con người sinh ra bản tính đã là thiện thì hãy giữ lấy cái thiện để sống với đời, giúp cho người. Và đã là một doanh nghiệp thì phải thấy được trách nhiệm của mình và chính doanh nghiệp của mình với xã hội.
Ngày nay, kinh doanh luôn luôn gắn liền với khái niệm "bền vững", và chính cộng đồng, xã hội là yếu quyết định tính bền vững của một doanh nghiệp. Chính cộng đồng sẽ là nơi đánh giá uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp, vì thế doanh nghiệp, trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội phải được tư duy một cách đúng đắn.

Trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp thể hiện ở rất nhiều khía cạnh từ chính sản phẩm cốt lõi đến văn hóa doanh nghiệp và các công tác thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng. Với một người đó không phải là việc bố thí vật chất mà đó chính là tình thương, sự cảm thông và chia sẻ với từng hoàn cảnh ; với một doanh nghiệp đó không phải là điều bắt buộc mà chính là sự san sẻ nỗi đau chung của xã hội, là nhân tố đóng góp cho sự phát triển và hoàn thiện cho cộng đồng.

Chính vì vậy, việc dung hòa giữa mục tiêu lợi nhuận với trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp là yêu cầu đòi hỏi thường xuyên, thể hiện phẩm cách và đạo đức của người làm kinh doanh. Cao hơn lợi ích, lợi nhuận của doanh nghiệp phải là giá trị mang lại cho xã hội. Sự khao khát phát triển của doanh nghiệp là chính đáng, nhưng sự phát triển ấy phải được xã hội thừa nhận thì mới có ý nghĩa.
Công tác thiện nguyện Vĩnh Lợi tại trường chuyên biệt Hoàng Mai

Với một doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội được thể hiện chính ở trách nhiệm đối với nhân viên của mình. Nhân viên chính là thành phần của xã hội và cũng là "tâm" của doanh nghiệp, muốn nhân viên có trách nhiệm với công việc, cống hiến lâu dài với doanh nghiệp thì chính doanh nghiệp hãy thể hiện được trách nhiệm với chính nhân viên của mình. Hãy để nhân viên thấy được đây không phải là nơi trao đổi giữa tri thức và của cải mà đây chính là môi trường, động lực để phát triển, để cống hiến, có sáng tạo, có tự do. 

Chẳng phải vô cớ mà một ngạn ngữ Ấn Độ được lưu truyền trong giới kinh doanh ở các nước phát triển “Gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tư cách, gieo tư cách gặt số phận”. Ngẫm lại hàm ý rằng sự tồn vong của doanh nghiệp không chỉ đến từ chất lượng của sản phẩm mà còn là đường lối trong kinh doanh, đạo đức của người kinh doanh. Và đạo đức trong kinh doanh của người kinh doanh; đạo đức trong đường lối kinh doanh thể hiện rõ ràng nhất trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội. Sản phẩm doanh nghiệp làm ra là để phục vụ cộng đồng và mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, vì thế hãy thể hiện cái "tâm" của doanh nghiệp trong từng sản phẩm làm ra thì lợi nhuận đó mới làm lợi nhuận bền vững cho doanh nghiệp. Đạo đức kinh doanh chính là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cũng chính là nền tảng cho uy tín và lòng tin của khách hàng.

Dàn giáo Vĩnh Lợi chia sẻ hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai

Hôm nay khi cả xã hội đều chung tay góp sức để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn; trong đó doanh nghiệp đóng một vai trò rất là quan trọng. Với mỗi người, thiện nguyện là việc nên làm, là lòng bác ái. Với doanh nghiệp, đây là một phần trách nhiệm để hỗ trợ cộng đồng, là đạo trong kinh doanh. Đó không chỉ là nghĩa vụ, là trách nhiệm của một doanh nghiệp. Mà chính những quan tâm mang tính chất đạo đức, là những việc làm từ thiện một cách tự nguyện, không ai ép buộc, xuất phát từ cái tâm, từ một tấm lòng, được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đúng chỗ, đúng lúc và được trao đúng đối tượng. Đó là một trong những triết lý kinh doanh quan trọng của Vĩnh Lợi làm nên nét văn hóa sinh động mang đậm chất nhân văn đáng tự hào của doanh nghiệp.

Chung quy tất cả lại những điều tôi phân tích trên ngẫm lại đều do một chữ "TÂM" . Trách nhiệm xã hội nói cho nặng nề  thật ra mọi thứ đều xuất phát từ chữ "THIỆN" từ "TÂM". Mỗi con người có mặt trên cuộc đời này đều có lý do và sứ mệnh riêng, có vay ắt có trả; muôn cây vạn vật đều có sinh tồn và kiếp luân hồi, vậy sao ta

“Nếu là con chim, chiếc lá, 
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh. 

Lẽ nào vay mà không có trả 

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình ?” – Tố Hữu –
- Hùng Dàn Giáo -

0 nhận xét :